Potpisan memorandum o saradnji između IUS-a i Ondokuz Mayis univerziteta

Danas je na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu potpisan memorandum o saradnji između IUS-a i Ondokuz Mayis univerziteta iz Samsuna, Turska.

Rektor IUS-a prof. dr. Özer Çınar i rektor Ondokuz Mayis univerziteta prof. dr. Hüseyin Akan potpisali su zvanični dokument o saradnji iz kulturalne, edukativne i istraživačke oblasti.

Top