IUS GBE predavanje: Hormonska regulacija metabolizma sisavaca

GBE Guest Lecture

U okviru predmeta Biochemistry 1 (NS202) na studijskom programu Genetika i bioinženjering (GBE), studenti su imali čast ugostiti predavača magistru nauka Teu Bećirević iz Poliklinike Atrijum. Gđa. Bećirević je održala zanimljivo predavanje na temu "Hormonska regulacija metabolizma sisavaca", koristeći dijabetes tip 2 kao relevantan primjer.

Predavanje je držalo pažnju studenata, pružajući vrijedne uvide u kompleksne mehanizme koji leže u osnovi metaboličkih procesa i njihove hormonske regulacije. Van. prof. dr. Altijana Hromić-Jahjefendić, predavač na predmetu, je istakla koliko je ovo predavanje obogatilo iskustvo učenja studenata.

Nakon prezentacije, studenti su aktivno učestvovali u konstruktivnoj raspravi o dijabetesu tip 2 (T2DM), gdje su podijelili svoja mišljenja i stekli dublje razumijevanje ovog čestog metaboličkog poremećaja. Događaj nije samo obogatio njihovo znanje, nego je također potaknuo saradnju i angažman prilikom učenja.

Studijski program GBE se zahvaljuje magistri Tei Bećirević što je podijelila svoje stručno znanje i doprinijela akademskom rastu studenata i stvorila nezaboravno iskustvo tokom predavanja za sve prisutne.

Share