Lejla Mustoo Başer predstavila studijski program Psihologija na Erasmus+ obuci u Bukureštu

l

Lejla Mustoo Başer, predstavnica studijskog programa Psihologija Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS), učestvovala je na multidisciplinarnoj stručnoj obuci " The Great Resignation" koja se održala u Bukureštu, Rumunija, s ciljem stjecanja novih saznanja koja se tiču trenutnih pojava u organizacijskim okruženjima koje mogu utjecati na postojeće paradigme, uz stavljanja fokusa na mentalno zdravlje i pružanje prilika mladima.

Nedavni svjetski društveno-ekonomski događaji su ukazali na potrebu za novim smjerovima na tržištu rada, posebno za mlade. Dok oblikuju vlastiti lični i profesionalni identitet, perspektive koje dovode u pitanje tradicionalne organizacijske modele relevantno doprinose traženju i razumijevanju vlastitih potreba, značenja i svrhe mladih u okolnostima savremenog svijeta. Profesionalne uloge koje preuzimamo značajan su faktor koji doprinosi konceptu nas samih i oblikovanju identiteta jer se izazovi javljuju u svim fazama života.

Obuka je ponudila izgradnju kapaciteta za 20 mladih stručnjaka iz različitih multikulturalnih sredina koji su sarađivali s mladima u svojim zajednicama, s naglaskom na mentalnom zdravlju. Kroz posvećeno učenje, saradnju, razmjenu znanja te lokalne i međunarodne prakse, stručnjaci u praksi podijelili su svoje znanje na dinamičan i interesantan način.

Ovo usavršavanje je imalo za cilj unapređenje mekih vještina, praktične vježbe, posjete državnom centru za mlade u Bukureštu, podizanje svijesti o trenutnim trendovima i praksama, razgovore sa stručnjacima, kao i uključivanje digitalnih alata kao inovativnih načina suočavanja s efektima "velike rezigniranosti".

Osim toga, obuka je bila usklađena s nekoliko ciljeva održivog razvoja (SDG), uključujući dostupno kvalitetno obrazovanje, promicanje dobrobiti, dostojan, uključiv, održiv rad i zapošljavanje, smanjenje nejednakosti unutar i među zemljama, kao i promicanje inkluzivnih društava, što je povećalo značaj ove razmjene znanja.

Također se želimo zahvaliti organizaciji koja je upriličila ovu obuku u Bukureštu, Civic Orientation and Social Integration (COSI), nevladinoj organizaciji koja ima za cilj promicanje tolerancije i međukulturnog dijaloga, kao i društvenu integraciju mladih i ugroženih, za organizaciju i podršku ovoj inspirativnoj razmjeni znanja.

Share