IUS FENS projekat: Ispitivanje uticaja oblika, visine i međusobnog položaja zgrada na efikasnost vanjske ventilacije i kvalitet zraka

FENS Project

Tim Fakulteta tehničkih i prirodnih nauka (FENS) Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS), prevođen prof. dr. Muhamedom Hadžiabdićem, će raditi na projektu „Ispitivanje uticaja oblika, visine i međusobnog položaja zgrada na efikasnost vanjske ventilacije i kvalitet zraka“, koji ima za cilj, u saradnji sa Zavodom za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, ispitati utjecaj oblika i visine zgrada, te njihovog međusobnog položaja, na efikasnost vanjske ventilacije a time i na kvalitet zraka.

U fokusu istraživanja je razumijevanje fizike strujanja zraka u realnim uslovima oko zgrade/a te utjecaj koji zgrade različitih oblika i visina imaju na efikasnost vanjske ventilacije na mikro i lokalnoj skali. U istraživanju će se koristiti računska dinamika fluida (CFD) sa specijaliziranim računskim kodom i naprednim modelima strujanja zraka i turbulencije.

U fokusu istraživanja su sljedeća pitanja:

  • Kako oblik i visina zgrade utiče na efikasnost vanjske ventilacije prostora na mikro i lokalnoj skali?
  • U kakvoj korelaciji su oblik i visina zgrade sa veličinom zone loše provjetrenosti u vanjskom prostoru?
  • Kako međusobni položaj zgrada utiče na kvalitet vanjske provjetrenosti na mikro i lokalnoj skali?
  • Koje su svrsishodne smjernice za gradnju u sarajevskoj kotlini sa aspekta vanjske provjetrenosti?

Istraživanje može pomoći da se usvoje dobre prakse gradnje u Kantonu Sarajevo koje će osigurati najmanji mogući negativni uticaj na vanjsko provjetravanje urbanog prostora a koje će biti bazirane na naučnim argumentima.

Projekat je podržan od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo po Javnom pozivu za sufinansiranje naučnoistraživačkih/umjetničkoistraživačkih/istraživačkorazvojnih projekata i programa iz budžeta Kantona Sarajevo za 2023. godinu.

Share