IUS i humanitarna organizacija "Obraduj nekoga" osigurali inhalatore za djecu u stanju potrebe

Inhalers for Hope

U humanitarnoj inicijativi "Inhalatori za nadu", koju vode dr. Altijana Hromić-Jahjefendić i dr. Muhamed Adilović, Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS) je uspostavio saradnju sa humanitarnom organizacijom "Obraduj nekoga" kako bi prikupio sredstva za vrlo značajan cilj tokom mjeseca oktobra: fokus ove zajedničke inicijative bio je podrška djeci koja se suočavaju s respiratornim problemima u porodicama u stanju socijalne potrebe. Zahvaljujući velikodušnim doprinosima studenata, nastavnika i dobrih ljudi, inicijativa je uspješno prikupila dovoljno sredstava za kupovinu sedam inhalatora.

16. novembra 2023. godine je bila kulminacije ove dirljive inicijative kada je sedam inhalatora službeno predato dobrotvornoj organizaciji "Obraduj nekoga". Događaj je označio ne samo prekretnicu u saradnji između IUS-a i ove humanitarne organizacije, nego i značajan korak ka poboljšanju zdravlja i dobrobiti djece koja se suočavaju s respiratornim poteškoćama.

IUS se zahvaljuje svima koji su doprinijeli uspjehu ove kampanje prikupljanja sredstava. Dr. Altijana Hromić-Jahjefendić i dr. Muhamed Adilović, zajedno sa cijelom univerzitetskom zajednicom, su ponosni što su odigrali ulogu u pozitivnom utjecaju na živote djece i porodica kojima je potrebna pomoć.

Share