Transformacija energije u Poljskoj: Javno predavanje predstavilo održivu energetsku stazu EU

Public Lecture - Energy Transformation in Poland

Dr. Marcin Koczan s Univerziteta u Wroclawu održao je zanimljivo predavanje pod nazivom "Transformacija energije u Poljskoj u kontekstu klimatske i energetske politike EU". Događaj, koji je bio dio aktivnosti Jean Monnet modula "Evropska energetska sigurnost", održan je na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu (IUS) 11. januara 2024. godine.

Dr. Koczanevo predavanje se bavilo trenutnom energetskom situacijom u Poljskoj, pri čemu je naglasak stavljen na ugalj kao primarni izvor emisija ugljičnog dioksida i metana. On je istakao hitnu potrebu za energetskom tranzicijom Poljske s uglja na obnovljive izvore, usklađujući se s ambicioznim Zelenim planom EU-a kako bi se smanjila emisije stakleničkih plinova i postigla klimatska neutralnost. Ova tema duboko rezonira s Bosnom i Hercegovinom, zemljom koja se suočava sa sličnim izazovima zbog velike ovisnosti o uglju i nastojanjem da pronađe rješenja za čistu energiju u kontekstu evropskih težnji.

Predavanje je zaključeno uvidima o putu Poljske prema održivijoj energetskoj budućnosti, u skladu s ciljevima EU-a za 2030. godinu i dalje. Dr. Koczan je naglasio važnost međunarodne saradnje i dijeljenja znanja prilikom suočavanja s ovim globalnim izazovom, nudeći vrijedne lekcije za Bosnu i Hercegovinu dok prolazi kroz svoju energetsku transformaciju.

Publika, koja se sastojala od članova Univerziteta i javnosti, bila je uključena tokom cijelog predavanja i postavljala zanimljiva pitanja o izazovima i prilikama s kojima se Poljska i Bosna i Hercegovina suočavaju u svojim energetskim tranzicijama. Dr. Koczan je istakao važnost učenja iz međusobnih iskustava i saradnje kako bi se prevladale zajedničke prepreke. Predavanje je završio s nadom i optimizmom u čišću budućnost obje nacije.

Share