Posjeta predstavnika Tehničkog univerziteta Yildiz

U srijedu, 10. septembra 2014. godine, na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu (IUS) upriličen je radni sastanak na kojem su bili predstavnici Tehničkog univerziteta ‘’Yildiz’’, Bešiktaš, Istanbul, Republika Turska. Radnom sastanku su prisustvovali doc. dr. Emre Yildirim i asst. Mehmet İlhan sa Odjela za komunikacije i dizajn, te predstavnici IUS-a, rektor Univerziteta, prof. dr. Yücel Oğurlu, savjetnik rektora,  vanr. prof. dr. Hasan Korkut, dekan Fakulteta prirodnih i tehničkih nauka (FENS), prof. dr. Fuat Gürcan i koordinator odsjeka ‘’Vizuelna umjetnost i komunikacijski dizajn (VACD), doc. Kenan Zekić.

Sastanak je imao za cilj da uspješno započne realizaciju budućeg projekta saradnje i razmjene u oblasti akademskog obrazovanja između ova dva Univerziteta sa posebnim dijelom saradnje ova dva odsjeka. Projekat saradnje trajat će, u ovoj fazi jedan semester. Putem digitalih medija i online interakcije između predavača i studenata, kao i studenata međusobno, povezat će se nastavni procesi na dva Univerziteta u oblasti dizajna vizuelnih komunikacija. Rezultati saradnje na kraju semestra bit će prikazani na tematskoj izložbi, in IUS-u i na Tehničkom univerzitetu ‘’Yildiz’’.

''Kako bismo postali još uspješnija visokoobrazovna institucija, moramo imati kvalitetne partnere. Hvala Tehničkom univerzitetu Yildiz iz Republike Turske koji nam je postao partner i velika podrška'' - kazao je doc. Kenan Zekić, inicijator ove saradnje.

Top