Potpisana tri protokola o saradnji sa turskim institucijama

U srijedu, 22. maja 2013.godine, Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS) posjetili su prof. dr. Musa Duman, rektor Univerziteta Fatih Sultan Mehmed (Turska), prof. dr. A. Murat Tuncer, rektor Univerziteta Hacettepe (Turska), te generalni direktor Turskog kulturnog centra Yunuz Emre Centra (Turska), Prof. Dr. Hayati Develi.

Povod posjete uvaženih gostiju iz Turske je potpisivanje tri protokola o saradnji izmedu IUS-a i pomenutih respektabilnih institucija iz Turske.

Prvi potpisan dokument je protokol o saradnji sa Univerzitetom Hacettepe (Turska), kojeg je u ime Univerziteta Hacettepe potpisao rektor, prof. dr. A. Murat Tuncer, a u ime IUS-a, rektor, prof. dr. Özer Çinar.

Potpisivanjem protokola partneri su se obavezali da ce raditi na zajednickoj saradnji koja se odnosi na: saradnju u oblasti istraživanja i realizacije medunarodnih projekata, organizovanje strucno-edukativnih seminara i radionica, razmjenu naucnog, strucnog i obrazovnog kadra i drugih saradnika, razmjenu naucnih i strucnih iskustava i dostignuca, razmjenu dodiplomskih, diplomskih i doktorskih studija, te razmjenu publikacija i strucne literature.

Drugi dokument koji je ovom prilikom potpisan je sporazum o saradnji sa regionalnim Turskim kulturnim centrom Yunuz Emre Centrom, te njegovom direkcijom u Turskoj, kojeg je predstavljao prof. dr. Hayati Develi. Yunuz Emre centar se ovim sporazumom obavezao da ce dati svoju punu podršku Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu, kako putem promocije IUS-a u prostorijama ili na web stranici Yunuz Emre centra, tako i ukljucivanjem studenata i uposlenika IUS-a u organizaciju svojih redovnih aktivnosti (seminari, panel diskusije, turski dani edukacije itd..).

Treci potpisani dokument je protokol o saradnji, koji se tice Mevlana programa. Protokol je potpisan izmedu IUS-a, Univerziteta Fatih Sultan Mehmed i Univerziteta Hacettepe, a potpisali su ga rektor Özer Çinar, ispred IUS-a, rektor Musa Duman, ispred Univerziteta Fatih Sultan Mehmed, te rektor Tuncer, ispred Univerziteta Hacettepe.

Mevlana program je program razmjene studenata i akademskog osoblja izmedu turskih visokoškolskih institucija i drugih visokoškolskih institucija u svijetu. Putem ovog programa studenti IUS-a moci ce ici na razmjenu u Tursku u trajanju od jednog semestra, a akademski kadar najviše dvije sedmice.

Ono što je bitno istaci jeste da su protokoli koji su potpisani 22. maja 2013.godine od velike važnosti za IUS, kako na polju internacionalne razmjene studenata i uposlenika, tako i za akademsku, kulturnu i naucnu saradnju IUS-a sa institucijama u Turskoj.

Top