Dr. Rafik Beekun at IUS
 

Dr. Rafik Beekun na IUS-u

U utorak, 19. maja 2015. godine, rektor Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS) prof. dr. Yücel Oğurlu ugostio je gostujućeg profesora sa Univerziteta u Nevadi dr. Rafika Beekuna. Dr. Beekun će u periodu od 19. maja - 10. juna 2015. godine u organizaciji Centra za cjeloživotno učenje IUS Life i IUS Centar za poduzetništvo i upravljanje (LEC) održati intenzivne kurseve iz oblasti Strategije i Internacionalnog menadžmenta. Dr. Beekun posjeduje enormno i bogato iskustvo u radu s različitim organizacijama. U toku svoje karijere, dr. Beekun je održao  nekoliko seminara o strateškom planiranju u više od četrnaest različitih zemalja svijeta. 

Dr. Rafik Beekun je profesor iz oblasti menadžmenta i strategije, izvršni direktor Centra za korporativno upravljanje i poslovnu etiku, te Fulbright-ov stipendista i bivši predsjednik odjela za nauku na Univerzitetu u Nevadi. Svoju MBA diplomu i doktorat je stekao na Univerzitetu u Texasu. Predavao je također i na dva univerziteta: Temple Univerzitet i Univerzitet u Texasu. Specijalizirao je oblasti kao što su strateško upravljanje, međunarodni menadžment, poslovna etika i liderstvo.

Top