IUS in SDG Action - Ortak Zemin 2022: The World Social Capital Monitor 2022 Sonuçları

art

Capital Monitor, ülkelerdeki sosyal iklimi daha iyi anlamak için dünya çapında açık erişimli bir Sosyal Sermaye Anketidir. Basel Commons ve Ekonomi Enstitüsü (BICE) tarafından Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Ortaklığı için geliştirilmiştir. Monitör, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini (SDG'ler) desteklemek için kullanılmaktadır.

17 Mayıs 2018'de Uluslararası Saraybosna Üniversitesi adına, IUS, Basel Avam ve Ekonomi Enstitüsü Müdürü Dr. Alexander Dill ile Fakültedeki Siyaset Bilimi Programına bağlı Sanat ve Sosyal Bilimler Bölümünden olan Doç. Dr. Aliye F. Mataracı arasındaki anlaşmanın imzalanmasından bu yana Bosna-Hersek'i Dünya Sosyal Sermaye Monitörü'nü aktif ortağı olarak temsil etmektedir. Bu iş birliği anlaşması ile her iki taraf da toplanan verilerin analizine ek olarak Bosna-Hersek'te açık erişimli online anketin https://trustyourplace.com/ dağıtımı da dahil olmak üzere ortak girişimlerin uygulanmasını amaçlayan bir iş birliği gündemi oluşturmayı kabul etmiştir.

Boşnakça, Hırvatça ve Sırpça da dahil olmak (https://trustyourplace.com/?lang=bos; https://trustyourplace.com/?lang=hrvatski; https://trustyourplace.com /?lang=serbian) üzere 50 dilde sunulan anket, sekiz sosyal fayda için zaman çizelgeleri ve yorumlar sunmaktadır, bunlar sırasıyla sosyal iklim, yardımseverlik, samimiyet, misafirperverlik, kişilerarası güven, tasarruf önlemleri, vergi ödemeye istekli olma ve Monitöre bağlı ülkelerin her biri için yerel yatırımdır.

11 Ocak 2023'te yayınlanan The World Social Capital Monitor 2022 sonuçları, 77 farklı şehri/kenti kapsamaktadır.

Dr. Mataracı tarafından hazırlanan Ortak Zemin 2022 başlıklı ortak raporun Bosna-Hersek'i (Saraybosna) kapsayan bölümünde, 2018-2022 yılları arasındaki sonuçların zaman çizelgesi, sonuçlara dayalı gözlemler ve son olarak gözlemlere dayalı öneriler yer almaktadır.

Saraybosna'dan elde edilen sonuçların analizinin gösterdiği sosyal faydaların eğilimleri sırasıyla: misafirperverlik, samimiyet, yardımseverlik ve sosyal iklim (2018 ile 2022 arasında 10 üzerinden 5'ten yüksek puanlarla) ve kişilerarası güven, vergi ödemeye istekli olma, yerel yatırım ve tasarruf önlemleri (10 üzerinden 5'ten düşük puanlarla) aynı anda artıp azalacak olmasıdır.

Bu eğilimlere dayanarak, Bosna Hersek'te kamu mallarına yatırım yapma isteğinin kişilerarası ilişkilere yatırım yapma isteğinin gerisinde kaldığını söylemek mümkündür. Ancak Dr. Mataracı'nın da “Batı Balkanlarda Sosyal İklim (2018-2021)” başlıklı makalesinde paylaştığı gibi, bu durum Social Capital Monitor'a bağlı Batı Balkan ülkelerinin diğer başkentleri için genel bir eğilim olarak görünmektedir.*

Ayrıca Saraybosna'dan alınan sonuçlar, tüm sosyal faydalar için olan puanların COVID-19 salgınının ilk yılı olan 2020 için en yüksek olduğunu göstermektedir. Bu artışı 2021'de bir düşüş ve 2022'de tekrar bir artış takip etmektedir. Bosna-Hersek toplumunun COVID-19 salgınına doğrudan tepkisi, kendisini sosyal faydalara yapılan yatırımın artması olarak yansıtmaktadır. Bununla birlikte, COVID-19 pandemisinin 2021'e kadar devam etmesi nedeniyle sosyal faydalara yapılan yatırım azalmaktadır. COVID-19 salgını, Bosna Hersek toplumunda paylaşılan sosyal faydaların ve erdemlerin hızlanmasına geçici olarak katkıda bulunuyor gibi görünmektedir. Benzer bir eğilim, Sosyal Sermaye Monitörü'ne bağlı adı geçen diğer Batı Balkan Ülkelerinde de görülmektedir (Mataraci, 2022).

2018-2022 zaman çizelgesinin izin verdiği bir diğer ilginç gözlem, sosyal faydalara yapılan yatırım seviyesinin 2018 ve 2022 yıllarında neredeyse aynı görünmesidir. Bu nedenle pandemi öncesi ve sonrası puanlar aşağı yukarı aynıdır. Bunun Bosna-Hersek toplumu için sosyal faydalara yapılan standart yatırım düzeyi olarak kabul edilip edilemeyeceği önümüzdeki yıllarda test edilecektir. Mataracı, yakın zamanda Bosna-Hersek'e verilen Avrupa Birliği aday statüsünün, kamu mallarına yatırım yapma istekliliğinde yakın gelecekte olası bir artışın itici gücü olacağı umuduyla analizini sonuçlandırmaktadır. Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, Bosna-Hersek'teki yakın gelecekteki eğilimleri ve eğilimleri takip etmek ve paylaşmak ve bunları geçmiş analizlerle karşılaştırmak için World Social Capital Monitor ile ortaklığına devam edecektir.

Dolayısıyla pandemi öncesi ve sonrası puanlar aşağı yukarı aynıdır. Bunun Bosna ve Hersek toplumu için sosyal faydalara yapılan standart yatırım düzeyi olarak kabul edilip edilemeyeceği, önümüzdeki yıllarda test edilecektir. Mataracı, yakın zamanda Bosna ve Hersek'e verilen Avrupa Birliği aday statüsünün kamu mallarına yatırım yapma isteğinde yakın gelecekte olası bir artış için itici güç olacağı umuduyla analizini sonlandırmaktadır. Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, Bosna Hersek'teki yakın gelecekteki eğilimleri ve yönelimleri takip etmek, paylaşmak ve geçmiş analizlerle karşılaştırmak için ile ortaklığına devam edecektir.

 

*MATARACI, A. F. (2022). “Social Climate in The Western Balkans (2018-2021)”, İMGELEM, 6 (10): 69-88.

Paylaş