Prvi sastanak sa brucošima VACD-a

Profesori sa studijskog programa Vizualnih umjetnosti i dizajna vizualnih komunikacija (VACD) su 16. oktobra 2018. godine organizirali prvi susret sa studentima u ovom semestru. Nakon formalnog uvoda, akademsko osoblje ovog studijskog programa predstavilo je studentima planove za tekući semestar. Studenti Ahmed Hodžić i Zehra Šarić predstavili su otvaranje studentskog kluba pod nazivom DEAR (skraćeno od design and art, “dizajn i umjetnost”). Ovom neformalnom sastanku prisustvovalo je oko 60 studenata sa svih ciklusa studija ovog usmjerenja.

Top