Posjeta Saveza uzgajivača goveda Republike Turske

U periodu od 02. do 07. septembra 2013. godine u posjeti Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu boravila je delegacija Saveza uzgajivača goveda Republike Turske, i to: predsjednik Cemalettin Özden, glavni sekretar Saveza dr. Hüseyin Velioğlu i njihovih 10 saradnika.

Petodnevna posjeta uvažene poljoprivredne delegacije bila je razmjena iskustava između nadležnih institucija iz Republike Turske i BiH u oblasti stočarstva, a posebno govedarstva, te uspostava kontinuirane naučne i stručne saradnje u navedenoj poljoprivrednoj grani u svim njenim segmentima.

Turska delegacija se tokom boravka u BiH susrela sa mnogim bh. poljoprivrednim stručnjacima, a razgovori su vođeni na temu: uzgoj, selekcija, pasminska rejonizacija, veterinarstvo i prerada, kao i na temu drugih naučnih i stručnih aspekata govedarstva.

Prvog dana boravka u BiH turski stručnjaci su bili u obilasku historijskih, kulturnih, turističkih i drugih znamenitosti grada Sarajeva. Drugog i trećeg dana organizovani su različiti sadržaji, i to: upriličena je posjeta i održani prigodni sastanci turske delegacije sa predstavnicima Ambasade Republike Turske u BiH i Turske razvojne organizacije (TIKA). Također, istog dana obavljene su i posjete Federalnom zavodu za poljoprivredu u Sarajevu (Butmir, Ilidža), kao i mljekari MILKOS. Ostvareni su i kontakti sa predstavnicima poljoprivrednih udruženja, individualnih uzgajivača goveda i koza, kao i relevantnih državnih institucija.

Na kraju posjete uvažene turske delegacije, Internacionalni univerzitet u Sarajevu organizovao je inicijalni radni sastanak na temu: Prekogranična saradnja Turske i BiH iz oblasti poljoprivrede, na kojoj su, osim predstavnika Saveza uzgajivača goveda Republike Turske, prisustvovali: dr. Sejad Mačkić, direktor Agencije za sigurnost hrane BiH, gosp. Amir Sakić, direktor Agencije za certificiranje halal kvalitete, gosp. Enes Ališković, direktor Vanjskotrgovinske komore BiH, gosp. Almir Mukača, predstavnik BIGMEV-a u BiH, g-đa Nina Pobrić, predstavnica FIPA-e, prof.dr. Ahmed Džubur, rektor Agronomediteranskog fakulteta Univerziteta ''Džemal Bijedić'' iz Mostara, prof.dr. Nezir Tanović sa istoimenog fakulteta, prof.dr. Vedad Šakić, sa Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, dipl.ing.agr. Dubravko Pocrnja, stručni savjetnik iz Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar, gosp. Dževad Kovač vlasnik Farme ''EKO KOZA'', predstavnici Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS, te predstavnici drugih institucija.

Top