Posjeta Prvoj osnovnoj školi Ilidža

U utorak, 2. decembra 2014. godine, studenti sa studijskog programa Psihologije, Fakulteta umjetnosti i društvenih nauka Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS)  posjetili su Prvu osnovnu školu Ilidža. Posjeta je organizirana u sklopu predmeta Edukacijska psihologija koji predaje vanr. prof. dr. Senija Tahirović. 

Cilj posjete bio je razviti sposobnosti studenata psihologije da poštuju i kritički misle o faktorima koji utiču na održavanje nastave kao i da pruži smjernice studentima da razumiju kritičku analizu različitih metoda u radu sa učenicima. Ujedno, posjeta je bila sjajna prilika za studente da se educiraju o obrazovnom procesu u sklopu osnovnog obrazovanja u BiH i uporede date procese sa drugim procesima u obrazovnom sistemu u Turskoj. Zahvaljujemo se direktoru Škole, Džeki Muhoviću, školskom pedagogu, kao i nastavnicima na njihovom iskustvu i znanju koje su podijeliti sa studentima IUS-a.

Top