Dodijeljeni certifikati za učešće na IIIT Europskoj ljetnoj školi

U nedjelju, 7. septembra 2014. godine, u prostorijama Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS), održana je svečana ceremonija dodjele certifikata za učešće na IIIT Europskoj ljetnoj školi. Ljetnu školu organizirao je Centar za napredne studije iz Sarajeva (CNS), Londonski ured Međunarodnog instituta za islamsku misao, Europski institut za epistemološke studije u Bruxelles-u, Fairfax institut iz SAD-a, u saradnji sa IUS-om.

Na ceremoniji dodjele certifikata prisustvovali su prije svega, učesnici, predavači i organizatori Škole, kao i predstavnici menadžmenta IUS-a, savjetnik rektora,  vanr. prof. dr. Hasan Korkut i dekan Fakulteta prirodnih i tehničkih nauka (FENS), prof. dr. Fuat Gürcan. Certifikate su učesnicima dodijelili dr. Hasan Korkut, dr. Fuat Gürcan i dr. Ermin Sinanović, direktor Instituta za istraživanja i akademske programe pri Međunarodnom institutu za islamsku misao u Virginiji (SAD).

Top