Brucoši, dobro došli na IUS!

Internacionalni Univerzitet u Sarajevu (IUS) upriličio je svećanu dobrodošlicu studentima prve godine studija u subotu, 11. oktobra 2017. godine. Dr. Tahsin Erkan Türe, rektor univerziteta, obratio se studentima i poželio im toplu dobrodošlicu u našu dinamičnu internacionalnu zajednicu. Predsjednik studentskog partlamenta IUS-a Ismail Ćidić, uspješne studentice Sajra Tanković i Rialda Spahić, kao i predstavnici administrativnih jedinica su se takođe obratili studentima.

Rektor Türe je u svom govoru naglasio studentima da ih čeka jako puno napornog rada na prvoj godini, podsjetio da je IUS ponosan na svoje izuzetno kvalifikovano međunarodno osoblje, savremenu organizaciju studijskih programa i pristupu koji integrira teoriju i praksu. Također, podsjetio je da je Internacionalni Univerzitet u Sarajevu akreditovan u Bosni i Hercegovini, priznat od strane Vijeća za visoko obrazovanje Turske (YÖK), i da ima studijske programe akreditovane od strane Agencije za osiguranje kvaliteta Austrije.

Ceremonija dobrodošlice je dio programa upoznavanja studenata sa univerzitetom, a njen cilj bio je upoznati nove studente o mogućnostima koje postoje na IUS-u, za razvoj karijere, studentsku razmjenu, prakse, neformalno obrazovanje i drugo.

Ceremoniju je organizirana uz podršku administrativnih jedinica IUS-a. Studentska služba, Ured za međunarodnu saradnju, Centar za razvoj karijere, Služba za društvene, kulturne, zdravstvene i sportske aktivnosti, IT Centar i Služba za odnose sa javnošći su se prestavili studentima prezentacijama svojih aktivnosti.

Koristimo priliku da se zahvalimo studentima i osoblju koje je učestvovalo na doprinosu ovom događaju.

Top