Enerji Güvenliği, Ukrayna'daki Savaş ve Bosna-Hersek’e Etkileri Hakkında IUS'ta Konferans Düzenlendi

event photo

16 Mayıs 2022 tarihinde, Roskilde Üniversitesi/Malmo Üniversitesinden Doktora Üyesi Ulrik Kohl, Uluslararası Saraybosna Üniversitesini (IUS) ziyaret ederek “Enerji Güvenliği, Ukrayna'daki Savaş ve Bosna-Hersek’e Etkileri” başlıklı bilgilendirici bir konferans verdi. İşletme ve Yönetim Fakültesi Uluslararası İlişkiler ve Kamu Yönetimi bölümünden Yrd. Doç. Dr. Kristian L. Nielsen'in yaptığı açılış konuşmasının ardından Sayın Kohl, üç bölümden oluşan sunumuna başladı. İlk bölüm enerji güvenliği ve Ukrayna'daki savaş hakkında kısa bilgiler içeriyordu. İkincisi temiz enerji geçişinde toplulukların ve vatandaşların rolü hakkındaydı. Son olarak Bosna Hersek'teki temiz enerji potansiyeli hakkında önemli bilgiler verdi

Rusya, tüm Avrupa için enerji güvenliğini tehlikeye attığından, enerji güvenliği ve yeşil geçişler konusu şu anda oldukça önemli bir konudur. Ukrayna, Avrupa ülkelerinin büyük ölçüde bağımlı olduğu en önemli ve en büyük gaz tedarikçilerinden biridir. Sayın Ulrik'e göre fosil yakıt ithalatına bel bağlayan ülkeler komşularından büyük ölçüde etkileniyor ve bu da Rusya'yı enerji kaynaklarını manipüle etmek ve kendi lehine kullanma konumuna getiriyor. Sayın Ulrik, bu sorunun üç çözümüne vurgu yaptı: Katar, ABD veya Azerbaycan'dan sıvılaştırılmış doğal gaza (LNG) geçerek Rus gazından vazgeçmek, binaların ısı yalıtımı yoluyla daha düşük gaz tüketimi ve daha yüksek enerji verimliliği, son olarak da rüzgâr, güneş, biyokütle, hidro veya jeotermal kaynaklar dahil temiz enerjiye geçiş.

Enerji üretimi kömür olan Bosna-Hersek için gelecek pek parlak değil. Kirliliğin yanı sıra, sektörde çalışan insanlar sürekli olarak güvenlik tehlikelerine maruz kalıyor ve AB'nin bu tür enerji ithalatına daha yüksek vergiler koyma kararı, Bosna-Hersek için büyük sorunlar yaratıyor. Sayın Ulrik, Bosna-Hersek'in güneş ve rüzgâr enerjisi üretimi için çok fazla potansiyele sahip olduğunu ancak bu süreçlerin güçlü bir kömür lobisi ve siyasi sorunlar nedeniyle engellendiğini belirtiyor.

Konferans, öğrencilerin ve personelin bu konu hakkında daha fazla tartışma fırsatı bulduğu bir soru-cevap oturumuyla sona erdi.

Paylaş