Saradnja sa univerzitetom Necmettin Erbakan

U utorak, 23. decembra 2014.godine, Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS) potpisao je Mevlana i Erasmus+ ugovor sa turskim univerzitetom Necmettin Erbakan iz Konje. IUS je predstavljao rektor, prof. dr. Yücel Oğurlu, a univerzitet Necmettin Erbakan, prof. dr. Selman Türker, dekan Seydisehir Ahmet Cengiz Fakulteta za inžinjering, koji je došao u ime rektora, prof. dr. Muzaffera Şekera. 

Ovim bilateralnim ugovorom univerziteti su omogućili mobilnost za svoje studente i profesore, u narednoj akademskoj godini, s posebnim naglaskom na polje menadžmenta i rukovođenja.  Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS) je do kraja 2014. godine potpisao 70 protokola o saradnji sa univerzitetima, institucijama, centrima i firmama iz čitavog svijeta, a kroz visokoškolske programe razmjene Mevlana i EU program Erasmus+ 50 bilateralnih ugovora.

Top