Promocija diplomanata klase 2011

Srijeda, 8. juni 2011. godine bila je veoma poseban dan za Internacionalni univerzitet u Sarajevu , kao i za cijelu Bosnu i Hercegovinu i Balkan. Nakon otvaranja zgrade Laboratorija IUS-a i postavljanja kamena temeljca za drugu fakultetsku zgradu, program je nastavljen promocijom kandidata dodiplomaca i mastera Internacionalnog univerziteta u Sarajevu. Nekoliko stotina gostiju iz zemlje i inozemstva okupilo se na ovoj svečanosti.

Program je otvoren pozdravnim govorom rektora IUS-a prof. dr. Hilmi Ünlü koji je pružio na uvid gostima misiju i viziju, kao i historiju našega univerziteta. Uslijedili su govori najboljih studenata Aide Bulbul sa Fakulteta biznisa i javne uprave, te Hatun Sevgi sa Fakulteta umjetnosti i društvenih nauka. Obje studentice su izrazili svoju sreću što su imale priliku da budu studenti ove visokoškolske ustanove.

Kao nagradu za marljivo učenje tokom proteklih godina i za ostvarene vrhunske rezultate, slijedeći studenti su dobili posebne nagrade od Rektora, članova Upravnog odbor i Fondacije za razvoj obrazovanja Sarajevo:

Fakultet za prirodne i tehničke nauke - Minela Jusović, Emine Rumeysa Cetiner i Fatma Betul Acun

Fakultet za menadžment i javnu administraciju - Aida Bulbul, Irfan Strika i Nadja Dreca

Fakultet za umjetnost i društvene nauke - Hatun Sevgi, Ayse Kaya i Feyza Cetin.

Kao najbolji student Univerziteta, nagrađena je Minela Jusović koja je ostvarila prosjek ocjena od maksimalno 4,00.

Program je završio koncertom poznatog bosanskohercegovačkog pjevača Armina Muzaferije i osvježenjem priređenim na terasi glavne fakultetske zgrade.

Top