Održan seminar "Međureligijsko vijeće u BiH: prošlost, sadašnjost, budućnost"

Članovi Sekretarijata Međureligijskog vijeća u Bosni i Hercegovini, 23. maja 2013. godine na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu, održali su seminar pod nazivom "Međureligijsko vijeće u BiH: prošlost, sadašnjost, budućnost".

Članovi Sekretarijata Međureligijskog vijeća u Bosni i Hercegovini predstavili su studentima i uposlenicima IUS-a rad Vijeća, te ih upoznali sa osnovnim principima svog rada, strukturi organa Vijeća, njegovim radnim grupama, kao i mnogobrojnim projektima i programima putem kojih Vijeće razvija međureligijski dijalog i daje svoj doprinos procesu pomirenja.

U svom uvodnom obraćanju, rektor IUS-a, prof. dr. Özer Çınar, istakao je da Međureligijsko vijeće BiH i današnji seminar imaju značajnu ulogu, jer istinski dijalog zahtijeva iskrenu posvećenost.
Dijalog je jedan od najefikasnijih sredstava u borbi protiv neznanja, predrasuda, netolerancije i fanatizma – istakao je rektor Çınar.

Nakon jednosatne prezentacije rada Vijeća, otvorena je diskusija na kojoj su prisutni studenti, imali priliku postaviti pitanja vezana za rad Vijeća, njegove ciljeve i planove za budućnost.

Studenti su pokazali veliko interesovanje za ovu tematiku i prepoznali važnost međureligijskog dijaloga za poboljšanje odnosa, kako među crkvama i vjerskim zajednicama, tako i među vjernicima i ostalim građanima.

Top