Održan sastanak predstavnika FBA i stakeholdera

U srijedu, 4. februara 2015. godine u sali Senata Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS), održan je sastanak tima za evaluaciju Fakulteta menadžmenta i javne uprave (FBA) sa stakeholderima Fakulteta. Sastanak je imao za cilj upoznati stakeholdere sa kriterijima za akreditaciju studijskih programa, pokazateljima ispunjenosti svakog od kriterija, te rezultatima i dosadašnjim dostignućima. 

Sastanak je uvodnim riječima otvorio dekan Fakulteta, vanr. prof. dr. Hasan Korkut koji je sve prisutne u ime IUS-a pozdravio i naglasio važnost i ozbiljnost ovakvih sastanaka. Prisutnima se obratio i generalni sekretar IUS-a, Emir Hadžikadunić, dok su o studijskim programima govorili doc. dr. Senad Busatlić, doc. dr. Abdurrahim Siradag i doc. dr. Mehmed Ganić. Kao stakeholderi, na sastanku su prisustvovali prof. dr. Ešref Kenan Rašidagić, Fakultet političkih nauka, Univerziteta u Sarajevu, dr. Omer Kulić, predsjednik Upravnog odbora BHANSA, dr. Alen Kalajdžija, direktor Instituta za jezik, mr. Muharem Krzić, ambasador u penziji, Mirna Pajević, dipl.oec FEB d.d. Sarajevo, dipl. oec. Azur Handan, direktor sektora za računovodstvo, reviziju i IT, Ziraat Bank, Sarajevo i prof. Elvedin Subašić, novinar Preporoda. 

Stakeholderi su uzeli aktivno učešće na sastanku, te diskutovali sa koordinatorima programa. Na kraju sastanka dogovoreno je da se stakholderima dostave neophodni materijali na koje će, u pisanoj formi biti dostavljeni prijedlozi, primjedbe, sugestije za unapređenje nastavnog programa i procesa kao i drugih relevantnih stvari.

Top