In a globalized world all countries need to improve student mobility as well as academic staff and labor force. The European Union is investing in the development of institutional capacities to promote the recognition of foreign qualifications in higher e
 

Jačanje institucionalnih kapaciteta za priznavanje kvalifikacija u BiH

U globaliziranom svijetu sve zemlje trebaju poboljšati mobilnost studenata, kao i akademsko osoblje i radnu snagu. Europska unija ulaže u razvoj institucionalnih kapaciteta za promicanje priznavanja stranih kvalifikacija u visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini, u skladu s odredbama Lisabonske konvencije o priznavanju, kroz Twinning projekt pod nazivom "Jačanje institucionalnih kapaciteta za priznavanje kvalifikacija" u visokom obrazovanju '. Twinning projekat će uključiti aktivnosti za poboljšanje zakonodavnog okvira, procedure za priznavanje stranih visokoškolskih kvalifikacija i jačanje ljudskih kapaciteta.

Poboljšanje procedura za priznavanje stranih visokoškolskih kvalifikacija koristit će građanima koji završe studije u inostranstvu pojednostavljenjem administrativnih procedura ako žele da nastave studije ili rade u Bosni i Hercegovini.

Projekat realizuju stručnjaci iz ministarstva nauke i obrazovanja Republike Hrvatske, međunarodnog centra za pedagoške studije Republike Francuske i akademskog informativnog centra Republike Latvije, zajedno sa stručnjacima Centra za informiranje i priznavanje kvalifikacija u području visokog obrazovanja BiH (CIP). Institucije iz Bosne i Hercegovine koje su nadležne za propise i procedure za priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija, kao što je IUS, također aktivno sudjeluju u projektu.

Ima 3 komponente:
1) Poboljšanje zakonodavnog okvira (Strateško planiranje)
2) Razvijanje procedura za priznavanje kvalifikacija stranog visokog obrazovanja
3) Jačanje ljudskih kapaciteta

Internacionalni univerzitet u Sarajevu blisko i uspješno radi na priznavanju diploma stečenih izvan Bosne i Hercegovine, te je tako uključen kao stručnjak iz prakse za razvoj mreže nadležnih tijela na drzavnoj razini.

U tu svrhu, savjetnik Gerard Gasquet posjetio je IUS dva puta, a pravno osoblje IUS-a, gospodin Haris Jamaković i gospodin Adnan Beganovic su takođe učestvovali u diskusijama u Mostaru.

Sljedeći sastanak planiran je za 22. januara 2019. godine.

 

 

Top