EMSA konferencija

U ponedjeljak, 11. januara 2016. godine u velikom amfiteatru Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS), održana je tradicionalna jednodnevna Konferencija u organizaciji Europske asocijacije muslimanskih studenata (EMSA). Ove godine, Konferencija je bila na temu: “Prateći Poslanikove blagoslovljene korake”. Na samom početku, prorektor za opšte poslove, doc. dr. Muhamed Ali poželio je dobrodošlicu svim prisutnim gostima, te je svečano otvorio Konferenciju. Zatim, prisutnima se obratila i predsjednica EMSA-e, Kanita Krdžalić koja je prisutne uputila u rad ove Asocijacije, te se zahvalila svima koji su odlučili da budu dio ovog događaja. Konferencija je podjeljena u dva dijela, sa tri teme koje su prezentirali svršenici medresa - sada već studenti na različitim univerzitetima u BiH.

Govornici na Konferenciji su bili Merjema Hasičić, Eldar Tutnić, Rumejsa Ribo, Muamer Seljubac, Davud Efendić i Haris Zogić, koji su u toku svojih izlaganja predstavili različite aspekte Poslanikovog života, ali i njegovog slijeđenja  danas. Učesnici su imali priliku da tokom izlaganja daju komentare ili postavljaju pitanja govornicima kako bi na što bolji način shvatili teme koje su obrađene. Cilj ove Konferencije je upoznavanje mladih ljudi o pravom i izvornom značenju islama, kao i njegovoj primjeni u današnjem vremenu kroz prizmu Poslanikovog života i prakse.

Top