Doc. dr. Mohamed Ragab Abdel-Gawwad sa IUS-a predstavnik za B&H na tri projekta COST-a

Evropski program za saradnju u nauci i tehnologiji (COST) imenovao je doc. dr. Mohamed Ragab Abdel-Gawwad-a, profesora na Programu za genetiku i bionižinjering Internacionalnog univerziteta u Sarajevu, za predstavnika iz B&H na tri projekta COST-a:

• Mineralno poboljšanje proizvodnje usjeva za zdravu hranu i hranu za životinje (FA COST Action FA0905)
• Integrirani sistemski pristup za uvrđivanje razvojnih mehanizama u kontroli kvalitete ploda paradajza i vinove loze (FA COST Action FA1106)
• Endofiti u biotehnologiji i poljoprivredi (FA COST Action FA1103)

COST je međunarodni okvir za evropsku saradnju u oblasti nauke i tehnologije, koji omogućava koordinaciju nacionalno- finansiranih istraživanja na evropskom nivou.

Zajedno sa programom EUREKA i EU framework programmes (Okvirnim programima EU), COST je jedan od tri stuba zajedničkih evropskih istraživačkih inicijativa.

Za učešće u COST akcijama potrebno je najmanje 5 zemalja članica COST-a. Država Bosna i Hercegovina je primljena u članstvo COST-a na 174. sastanku COST CSO (COST Committee of Senior Officials), održanom 26.-27. maja 2009. godine u Brussels-u.

Istraživači iz BiH institucija već su odigrali aktivnu ulogu u COST aktivnostima učestvujući u programima za pojedince, za društva, kulture i zdravstvo (ISCH) te u programima za šumarstvo, proizvode i usluge (FPS).

Internacionalni univerzitet u Sarajevu je ponosan na činjenicu da u svom timu ima profesore/istraživače poput doc. dr. Mohamed Ragab Abdel-Gawwad-a koji aktivno učestvuju u COST projektima, koji doprinose naučnom, tehnološkom, ekonomskom, kulturnom ili društvenom razvoju u Evropi. Ove tri COST akcije u kojima učestvuje dr. Gawwad pripadaju programu COST People, a koji ima za cilj da, kvantitativno i kvalitativno, jača ljudski potencijal u istraživanju i tehnologiji u Europi, da potiče evropske istraživače da ostanu u Europi, a ujedno i da Europa bude mjesto koje će privlačiti najbolje istraživače iz cijelog svijeta.

Napomenimo još i da je doc. dr. Mohamed Ragab Abdel-Gawwad urednik on-line časopisa o istraživanjima iz oblasti biljaka Journal of Plant Biology Research. http://www.inast.org/Issues.html

Za više detalja posjetite:

http://www.cost.eu/domains_actions/fa/Actions/FA0905 http://www.cost.eu/domains_actions/fa/Actions/FA1103 http://www.cost.eu/domains_actions/fa/Actions/FA1106

Top