Türkiye Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Uzman Komitesi Dış Değerlendirmesi

THEQC visit

Türkiye Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Uzman Heyeti, dış değerlendirme yapmak ve IUS'un YÖKAK yükseköğretim kalite standartlarına uygunluğunu kontrol etmek üzere Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'ne (IUS) iki günlük bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Heyet, YÖKAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Çufali, Doç. İbrahim Halil Kayral, YÖKAK Meclis Üyesi, Doç. YÖKAK Akademik Uzmanı Prof. Dr. M. Dilek Avşaroğlu ve YÖKAK Tercümanı Sn. Züleyha Kol’dan oluşmaktadır.

Ziyaretlerinin ilk kısmında Doç. M. Dilek Avşaroğlu, IUS Yönetimi, akademisyenler ve idareye Türkiye'de Yükseköğretim Kalite Güvencesi Uygulamaları hakkında sunum yapmıştır. Sunumda, Türkiye Yükseköğretim Kalite Kurulu'nun kurulmasına yol açan aşamaları, oluşumu, görevleri ve sorumlulukları ve karar alma prosedürleri tanıtılmıştır. Prof. Avşaroğlu ayrıca YÖKAK'ın kalite güvence çerçevesi ve YÖKAK tarafından yürütülen dış kalite güvencesi faaliyetleri hakkında bilgi vermiştir.

Dış değerlendirme kapsamında, Uzmanlar Komitesi'nin IUS ve BH'deki yükseköğretim sistemi hakkında bilgi almak ve kuruma uygulanacak değerlendirme yaklaşımlarını belirlemek için Üniversite yönetim yetkilileri ile görüşmeler yapması planlanıyor. Ayrıca heyet, IUS'ta iç kalite güvence sistemi, öğrenme ve öğretme kriterleri ile araştırma ve geliştirme, topluma hizmet ve uluslararasılaşma değerlendirme kriterlerini görüşmek üzere ilgili üst düzey birim müdürleri ve yöneticilerle de bir araya gelecektir. İki günlük ziyaretin sonunda, Komite'nin IUS Öğrenci Meclisi temsilcileri ve farklı bölümleri ve düzeyleri temsil eden öğrencilerle görüşerek IUS hakkında öğrencilerin bakış açısından fikir edinmesi bekleniyor.

Paylaş