Öğrenci Refahını Desteklemek: Akademik Başarı Hakkında PSY Atölyesi

PSY Workshop on Academic Success

Psikoloji (PSY) eğitim programı 22 Aralık 2023 tarihinde "Akademik Başarının Çözümleri" başlıklı bir atölye çalışması düzenlemiştir. Atölye, IUS Psikolojik Danışmanlık Merkezi'nde gönüllü olarak çalışan Psikoloji öğrencileri tarafından ve Doçent Dr. Selvira Draganović'in danışmanlığında gerçekleştirilmiştir.

Atölye çalışması, etkili çalışma alışkanlıkları, zaman yönetimi ve hedef belirleme gibi çeşitli konuları kapsayarak akademik başarıyı teşvik etmeyi amaçlamıştır. Tüm bunlar öğrencilerin refahını teşvik etmek için çok önemli unsurlardır. Oturum sırasında ele alınan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) SDG 3 - Sağlık ve Refah ve SDG 4 - Kaliteli Eğitim idi.

Psikoloji bölümü yıl boyunca öğrencilerin geri bildirimlerini özenle takip etmiş ve öğrencilerin temel stratejileri edinerek akademik başarılarını artırma potansiyelini belirlemiştir. Sonuç olarak, atölyenin ana hedefi, eğitim programı kapsamında yürütülen araştırma ve çalışmalarla desteklenen akademik başarı için gerekli önemli unsurları sunmaktır.

Atölyede sadece etkili stratejiler değil, aynı zamanda beyin, beden ve davranışın birbirine bağlılığına ilişkin bilimsel görüşler de ele alınmıştır. Ayrıca stres, kaygı ve stres yönetimi konuları da görüşülmüştür.

Paylaş