IUS Güvencesinin Almanya'da Tanınması

iso

2022 Temmuz’un sonunda Alman belgelendirme şirketi "TÜV Thüringen", Uluslararası Saraybosna Üniversitesine (IUS) ISO 9001: 2015'e göre yönetim sistemi sertifikasını takdim etmiştir. Sertifika, uygulama alanı idari ve teknik hizmetlerin sağlanması olan Üniversitenin Genel Sekreterliğinin (GS) idari yönetimini de ifade etmektedir.

Bu sertifikanın önemi nedir? Sertifika, IUS'un öğrenme, öğretme, bilimsel araştırma ve sanatsal faaliyetleriyle ilgili tüm yararlanıcılarına daha hızlı ve daha verimli hizmet sunumu sağlayan öğrenci odaklı yaklaşımını doğrulamaktadır. Buna ek olarak, karar verme ve yönetim faaliyetlerine daha şeffaf bir yaklaşım anlamına gelir ve üniversitenin misyon ve vizyonunun ve uluslararası kabul görmüş standartların tam olarak uygulanmasını garanti etmektedir.

TÜV Thüringen, şubesi ve bölge temsilcisi olarak TÜV Adria aracılığıyla 8 Temmuz 2022'de IUS'ta bir dış denetim gerçekleştirmiştir. Atanan komisyon gerekli belgeleri kontrol etmiş, iş süreçlerini analiz etmiş ve yönetim sistemini ISO standardının geçerli gereksinimlerine göre doğrulamıştır. Sonuçları, GS kalite yönetim sistemini (KYS) tamamıyla verimli ve gerekli standartlara uygun olarak değerlendirmiştir. Söz konusu dış denetimden önce, üniversitenin Kalite Güvence Ofisi (QA Ofisi) tarafından IUS genel sekreterliğinin desteğiyle yürütülen tüm idari faaliyetlerinin iç denetimini içeren uzun ve kapsamlı bir hazırlık yapılmıştır.

Üniversitenin kuruluşundan bu yana IUS yönetiminin tüm üniversite faaliyetlerinde eğitim kalitesini korumak için harcadığı olağanüstü çabaları ve sağladığı kaynakları da belirtmek önemlidir. Kalite güvencesine bağlılık, üniversitenin stratejik hedeflerinde sürekli olarak takip edilmektedir. Bu nedenle, 2022-2026 dönemi için en son ki IUS Stratejik planı, tüm üniversite politikalarında, süreçlerinde ve operasyonlarında düzenli SWOT analizleri ve "PDCA" döngüsü (Planla, Yap, Kontrol Et, Harekete Geç) yoluyla kalite yönetim sistemini (KYS) geliştirmeye devam etmektir.

IUS, kuruluşunun son yirmi yılı boyunca yüksek kaliteye verdiği tüm çabalarına ve bağlılığına binaen hem akademik hem de bilimsel araştırma faaliyetleri ve idari faaliyetler için birçok ödül ve takdir almıştır. Bu tanınmalardan bazıları Avusturya'daki prestijli uluslararası akreditasyon, dünya üniversite sıralamasında son derece iyi bir sıralama (Bosna Hersek'teki ilk özel üniversite), Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin (SDG) uygulanmasında bölgedeki üniversite lideri ve uluslararası düzeyde akademik iş birliğinin etkin bir şekilde kurulmasıdır (yerel ve küresel kurumlarla 200'den fazla iş birliği anlaşması imzalanmıştır).

Paylaş