Vodeći korak u obrazovnoj tehnologiji sa IUS-a

Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS) prvi u regiji započeo je novi trend  u obrazovanju primjenom plaforme Webex, koja u velikoj mjeri poboljšava kvalitet kako online obrazovanja tako i obrazovanja na daljinu.

Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS), koji prati svjetske standarde u obrazovanju i obrazovnim tehnologijama i svojim iskustvom stvara jedinstvenu školu donoseći inovacije u obraznovni sistem u regionu, postao je prvi univerzitet koji je prešao na korištenje Cisco Webex Video Conference sistema. 

Ovaj sistem omogućava  studentima koji koriste Webex Video Conference sistem ali i Microsoft Teams platformu, da odmah mogu pratiti ono što je napisano na pametnoj tabli, i da u bilo kojem trenuku mogu pristupiti materijalima za nastavu. Sistem aplikaciju pretvara u oblik blizak tradicionalnoj metodi obrazovanja kao i visoki nivo komunikacije između profesora i studenata a uz to u isto vrijeme stvara sigurno okruženje u za studente.

U instituciji, u kojoj su mnoge učionice opremljene 85-inčnim Cisco Webexom i drugim sistemima pametnih tabli, profesori sa studentima mogu komunicirati i dijeliti materijale slično tradicionalnoj metodi obrazovanja.

Top