Uspješna odbrana Master teze Volkana Firata Sabaha

U petak 19. augusta 2016. godine student drugog ciklusa odsjeka "Društvenih i političkih nauka” Volkan Firat Sabah uspješno je odbranio master tezu pod nazivom: “Turkey’s Public Diplomacy in Bosnia and Herzegovina“.

Van. prof. dr. Mudidin Mulalić, dekan FASS-a prisustvovao je odbrani teze u svojstvu mentora i presjedavajućeg komisije. Komisiju su činili FASS koordinator programa, prof. Adem Mulaosmanović i doc. dr. Tuba Boz.

Čestitamo našem studentu i želimo mu puno sreće u njegovoj budućoj karijeri. 

Top