Meet Dr Emine Yaman, New Dean at International University of Sarajevo!
 

Upoznajte Dr Emine Yaman, novu dekanesu Internacionalnog univerziteta u Sarajevu!

Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS) je jedini univerzitet u regionu koji je kreirao i koji implementira Plan rodne ravnopravnosti u visokom obrazovanju. Tim projekta SAGE pokušava da dokumentuje i informira o svim relevantnim indikatorima u akademskoj zajednici, i za muškarce i za žene. Plan rodne ravnopravnosti u visokom obrazovanju u svom fokusu ima osnaživanje svih polova da usvoje stav da je sve moguće i ostvarivo.

SAGE tim sa ponosom najavljuje da je Internacionalni univerzitet u Sarajevu imenovao novu dekanesu Edukacijskog fakulteta, doc. dr. Emine Yaman!

Važno je napomenuti da je prije dr. Yaman plemenitu dužnost dekanese obavljala i dr. Sebina Semiz, koja je bila vršiteljica dužnosti dekana na Fakultetu prirodnih i tehničkih nauka. Druge visoke rukovodeće pozicije na IUS-u na kojima su žene su i pozicije poput direktora pripremne škole engleskog jezika, IUS Life - centra za cjeloživotno učenje i druge.

Međutim, ovo je prvi put da je žena imenovana za dekanesu – što je veliki korak ka postizanju ravnoteže i inkluzivnijeg radnog okruženja na IUS-u.

Za nas je ovo bila odlična prilika da razgovaramo sa dr. Yaman. Ona je otvoreno govorila o svojoj motivaciji za prihvatanje ove pozicije, strateškom planu za naš novi fakultet, važnosti imenovanja žena na pozicije na kojima one mogu doprinijeti procesu donošenja odluka na institucionalnom nivou, i izazovima koji joj predstoje. Ovo je njena lična poruka za osoblje IUS-a. Nadamo se da ćete uživati ​​u njoj!

Prije svega, želim zahvaliti timu projekta SAGE, koji je odlučio da me intervjuira i naglasi značaj ovog novoosnovanog fakulteta. Bit ću iskrena, moram reći da nisam feministkinja u smislu da vidim striktnu podjelu između muškaraca i žena, ili da nekog gledam drugačijim očima. Kada mi je rektor ponudio da postanem dekanesa Edukacijskog fakulteta, nikada nisam mislila da je to samo administrativna dužnost, već prava rukovodeća pozicija, i to je ono što je najvažnije. Ja sam majka troje djece i uživam u podučavanju, učenju i radu s mladima. Moja jedina motivacija je da budem blizu energije mladih ljudi. Naučila sam da nikada ne tražim da budem hijerarhijski visoko pozicionirana i zaista vjerujem da, ako se maksimalno potrudim u stvarima koje radim, netko je dužan da ga prepozna i nagradi me sa više odgovornosti i ovlašćenja. Tako je bilo i ovaj put. Kao što sam već pomenuo, Pedagoški fakultet je novoosnovana institucionalna jedinica, svi ćemo morati uložiti maksimalne napore u narednom periodu, ali mislim da sam spreman za to. Strateški plan IUS-a predviđa mnoga “gradilišta” za Edukacijski fakultet, a nadamo se da će u narednoj akademskoj godini ovaj fakultet pozdraviti nove brucoše. Veoma sam sretna zbog toga, i to je moja glavna motivacija. Veoma mi je važno kako ovaj fakultet gleda na jednakost i inkluzivnost. Za mene lično i praktično to znači da moramo podjednako podržati i muškarce i žene u postizanju njihovih ličnih i karijernih ciljeva, jer znamo da su oba važna za održivu ravnopravnost spolova u radnom okruženju, kao i kod kuće. Da budem iskrena, nisam imala loših iskustava u IUS-u samo zato što sam žena. Svi bismo se trebali posmatrati kao ljudska bića. Trenutno sam jedina žena članica Vijeća univerziteta, a kada razmišljam o tome, iako sam jedina, ne osjećam se manje cijenjenom od strane ne-ženskih članova. Kada počne Univerzitetsko vijeće, pozdravne riječi su “damo i gospodo”, umjesto “dame i gospodo” (smeh)… Iako se osećam polaskanim malog verbalnog izraza pažnje, mislim da treba da težimo raznolikijem sastavu i da je ovo samo početak.

Za mene, kao majku troje djece, kao osobe koja je odgovorna za podučavanje mladih generacija, biti na ovom položaju je vrlo izazovna i teška misija. Žene i muškarci moraju podržavati i poštovati jedni druge. Vjerujem da ćemo, ako radimo svoj posao sa dobrom namjerom, imati dobre rezultate. Kombinujući naše moći, poštujući ideje i vrednujući rezultate, možemo postići puno.

IUS i SAGE tim zahvaljuju dekanesi Yaman. Želimo joj sve najbolje u budućem radu.

Top