U TOKU IZGRADNJA SARAJEVSKOG ISTRAŽIVAČKOG CENTRA

Usklopu kampusa Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS) na Ilidži u toku je izgradnja Sarajevskog istraživačkog centra, savremenog univerzitetskog objekta koji će na jednom mjestu okupiti istraživače, profesore i studente iz cijele Evrope. Izgradnjom ovog Centra, IUS je korak bliže svome cilju – postati centar kvaliteta i istraživački centar broj jedan, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i na Balkanu.

"Vrhunski univerzitet može postati stvarnost jedino ako je on u isto vrijeme i istraživački univerzitet, ako se na njemu provode istraživanja, što je međunarodni standard", kazao je rektor IUS-a prof. dr. Hilmi Unlu o ovom jedinstvenom pothvatu u našoj zemlji. On je dodao kako je završetak izgradnje zgrade Sarajevskog istraživačkog centra predviđen za prvu polovinu 2011. godine, nakon čega će uslijediti radovi na infrastrukturi prostorija.

Tako će se, u Sarajevskom istraživačkom centru, čija je površina 13.000 metara kvadratnih, nalaziti laboratorije za: bioinžinjering, genetiku, hemiju, fiziku, mekatroniku i elektroniku, te kompjuterske nauke. U skladu sa potrebama Centra, laboratorije će biti opremljene najnovijom tehnologijom. "Zahvaljujući osnivaču Internacionalnog univerziteta u Sarajevu, Fondaciji za razvoj obrazovanja Sarajevo (SEDEF) nabavka opreme za Centar je već započela" rekao je prof. dr. Unlu.

Istraživači, profesori i njihovi studenti na IUS-u će, također, moći provoditi istraživanja iz područja bionanotehnologije, nanoelektronike, te nanomehanike. Centar će pružati i ostale vrste praktične podrške studentima Fakulteta za prirodne i tehničke nauke IUS-a u sklopu kojeg se nalaze programi: Biološke nauke i bioinžinjering, Računarske nauke i inžinjering, Mikroelektronika, Industrijski inžinjering, Nauka i inžinjering o materijalima te Projektiranje sistema.

"Radom u Centru, akademsko osoblje IUS-a imat će mogućnost da pokaže svoje sposobnosti kroz istraživanja u ovim granama nauke. Rezultati istraživanja bit će implementirani u područjima energije, obrambenih tehnologija, zdravstva i agrikulture" objasnio je prof. dr. Unlu.

Infrastruktura laboratorija bit će posebno prilagođena kako bi bilo omogućeno provođenje interdisciplinarnih istraživanja. Tokom provođenja istraživanja u Centru, akademsko osoblje IUS-a će sarađivati sa profesorima i naučnicima i sa drugih univerziteta iz Bosne i Hercegovine i svijeta, što će ih činiti kompetitivnim na međunarodnoj sceni, te jačati bosanskohercegovački akademsku zajednicu.

Top