PU „Kid IUS“ započela saradnju sa Službom za zapošljavanje Kantona Sarajevo

Na osnovu Javnog poziva od 8. juna 2017. godine Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo, Predškolska ustanova „Kid IUS“ se našla na listi poslodavaca koji su dobili učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja pripravnika. Upravni odbor JU Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo na svojoj redovnoj sjednici održanoj 11. septembra 2017. godine usvojio je listu poslodavaca, na kojoj se nalazi i Predškolska ustanova „Kid IUS“.  

Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo obezbijedit će sredstva za dva pripravnika (odgajatelja i pedagoga). Pripravnik odgajatelj i pripravnik pedagog će biti zaposleni u PU „Kid IUS“ na godinu dana sa početkom od mjeseca oktobra.

U narednim danima Predškolska ustanova „Kid IUS“ će potpisati ugovor sa  Službom za zapošljavanje Kantona Sarajevo te na taj način proširiti broj uposlenika.

 

 

Top