Prvo izdanje IUS Modela Ujedinjenih nacija (IUSMUN) održano na IUS-u

U periodu od 3 - 4 marta 2016 godine, Asocijacija studenta političkih nauka (APSS) je organizirala simulaciju rada Vijeća sigurnosti UN-a. Model Ujedinjenih nacija (MUN) je akademska konferencija koja za cilj ima edukaciju studenata o trenutnim događajima, diplomatiji, temama međunarodnih odnosa i samoj agendi UN-a.Tokom IUSMUN-a studenti ulaze u uloge diplomata i predstavljaju države na simuliranoj sjednici Vijeća sigurnosti UN-a.

Prije konferencije studenti moraju istražiti državu koju predstavljaju, postaviti sebe u ulogu diplomate, konsultirati se, debatirati, istražiti međunarodne probleme i osmisliti rješenja za svjetske probleme.

IUSMUN konferencija je okupila 15 studenta koji su debatirali na temu „Osiguravanje stabilnosti na Bliskom Istoku“ i jednog studenta koji je imao ulogu predsjednika Vijeća. Kao rezultat primjene različitih vještina poput javnog govora, istraživanja, političke analize, aktivnog slušanja, grupnog komuniciranja, konfliktne rezolucije i pregovaranja, na kraju drugog dana IUSMUN konferencije delegati su usvojili nacrt rezolucije koja predstavlja njihovo viđenje akcija koje bi pomogle ostvarivanje mira i stabilnosti na Bliskom Istoku.

Na samom kraju izvrsne debate, predsjednica Vijeća, Enna Zone Đonlić je zajedno sa delegatima odabrala najistaknutije delegate, Aynuru Akbaš kao najboljeg govornika i Amru Đonlić kao najboljeg delegata.

Zahvaljujući pozitivnoj povratnoj informaciji od strane uvaženih delegata i gostiju na konferenciji, APSS-ov tim već sada radi na planiraju drugog izdanja IUSMUN-a.

Top