Representatives of the Faculty of Veterinary Medicine in Sarajevo visited IUS
 

Predstavnici Veterinarskog fakulteta u Sarajevu u posjeti IUS-u

U utorak, 20. maja 2014. godine, predstavnici Veterinarskog fakulteta u Sarajevu, dekan van. prof. dr. Nihad Fejzić i šef  Katedre za higijenu i tehnologiju namirnica, prof. dr. Faruk Čaklovica su bili u radnoj posjeti Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu (IUS). Ugledne goste su primili rektor IUS-a, prof. dr. Yücel Oğurlu i dekan dekan Fakulteta prirodnih i tehničkih nauka (FENS), prof. dr. Fuat Gürcan.

Na sastanku se razgovaralo o budućoj saradnji između ove dvije institucije koja će se svakako više razvijati u narednom periodu. Gostima je prezentiran Fakultet prirodnih i tehničkih nauka (FENS), te su predstavljeni radni uslovi i laboratorije koje se koriste.

Kada je riječ o Veterinarskom fakultetu, zanimljivo je navesti nekoliko zanimljivih informacija. Naime, na ovom Fakultetu je do sada diplomiralo oko 2.500 studenata koji su stekli stručno zvanje diplomiranog veterinara. Prvi postdiplomski studij organiziran je 1967. godine i do danas je magistriralo 200 studenata.

Top