Posjeta učenika Osnovne škole ''Sveti Josip'' (KŠC)

U četvrtak, 23. maja 2014. godine, u posjetu Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu su došli predstavnici Osnovne škole ''Sveti Josip'' iz Katoličkog školskog centra Sarajevo (KŠC), zajedno sa svojim učenicima nižih razreda. Predstavnike škole i učenike je primio rektor Univerziteta, prof. dr. Yücel Oğurlu.

Cilj ove posjete je bio da se mladi budući naraštaju upoznaju sa Univerzitetom, njegovim sadržajima, te posjete zanimljive laboratorije koje nudi IUS. Nakon obilaska, upriličen je ručak za mlade goste i predstavnike Osnovne škole.

Top