Panel diskusija "Razvojni potencijal BiH dijaspore" na IUS-u

ACADEMIA - Udruženje mladih eksperata u BiH organizovalo je 17. januara 2013. godine na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu (IUS), panel diskusiju pod nazivom "Razvojni potencijal BiH dijaspore: Okvir za integraciju i korištenje potencijala visokokvalifikovanih povratinika/ca unutar perspektive politika privlačenja pameti".

Panel diskusija je organizovana u sklopu regionalnog istraživačkog projekta "Od brain gain politika do prakse: razmjena dobrih institucionalnih praksi u regiji Zapadnog Balkana," a održana je u saradnji sa Internacionalnim univerzitetom u Sarajevu.

Na skupu su bili prisutni predstavnici: Udruženje mladih eksperata u BiH – ACADEMIA, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH (MLJPI), Ministarstva civilnih poslova BiH, Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja (CIP) pri Vijeću ministara BiH, predstavnici nevladinog sektora sa Instituta za razvoj mladih KULT, te akademsko osoblje IUS-a.

Diskusija je bila podijeljena na dva dijela, a uvodnu riječ su dali doc. dr. Nermin Oruč, sa Fakulteta menadžmenta i javne uprave IUS-a, i Almir Mukača, podpredsjednik udruženja ACADEMIA.

Svaki od panela je imao tri prezentacije koje su bile popraćene 45 minutnom diskusijom. Moderator diskusije je bio gospodin Sanel Huskić.

Na okruglom stolu panela, akademsko osoblje IUS-a aktivno je učestvovalo u diskusijama, posebno kad je u pitanju uspostava kvalitetnog obrazovanja, uvođenje pojednostavljenih procedura za prepozavanje diploma, te mogućnostima povratka mladih iz dijaspore u BiH.

Neki od akademskih učesnika okruglog stola, kao što su profesori Benjamin Duraković i Haris Hojkurić, i sami su povratnici u BiH. Nakon višegodišnjeg boravka u SAD-u, gdje su se školovali i radili, vratili su se u svoju zemlju.

Nakon veoma duboke i interaktivne rasprave o prezentiranim temama, učesnici okruglog stola su se složili oko toga da pitanje uključenosti visokokvalifikovane dijaspore u razvoj Bosne i Hercegovine zahtjeva veći angažman svih slojeva bh. društva, uključujući vladu, nezavisne aktere, istraživačke institucije, međunarodnu zajednicu i medije. Potrebno je da sve institucije, na svim nivoima vlasti, shvate, usvoje i pokrenu određene mjere unutar vlastitih zakona i politika kako bi se iskoristili ogromni resursi dijaspore.

Univerziteti, također, moraju biti više uključeni u istraživanja o dijaspori kao i o javnom širenju informacija i znanja. Ujedno, trebaju imati i veću ulogu u promovisanju novih i kreativnih mjera i politika vezanih za upravljanje migracija visokokvalifikovanih povratnika. Inače, značajno je istaći da je na Internacionalnom univerzitetu u više od 30 doktora i magistara nauka, povratnika u BiH, dobilo priliku da svoju akademsku karijeru nastave u svojoj zemlji.

Neki od tih profesora u inostranstvo su otišli tokom agresije na BiH, dok su neki dodiplomsko školovanje završili u BiH, a postdiplomske studije nastavili u inostranstvu.

Razlozi za povratak kod većine navedenih su bolji socijalni život u Bosni i Hercegovini i ispunjenost poslom koji rade, a koji, kako kažu, može direktno doprinositi napretku društva.

Top