Memorandum o razumijevanju sa Udruženjem poslodavaca Kantona Sarajevo

U srijedu, 4. aprila 2019. godine, memorandum o razumijevanju potpisali su prof. dr. Ahmet Yıldırım, rektor Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS) i Safudin Čengić, predsjednik Udruženja poslodavaca Kantona Sarajevo, sa ciljem razmjene informacija i sprovođenja aktivnosti u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo; konkretno, potpisivanje memoranduma sa ovim udruženjem omogućit će našem univerzitetu da unaprijedi svoje mogućnosti za realizaciju praktične nastave i studentske prakse u privatnim kompanijama.

Ceremonija potpisivanja memoranduma održana je u prostorijama IUS-a u prisustvu više predstavnika obje strane. Predstavnici IUS-a koji su prisustvovali potpisivanju bili su generalni sekretar Armin Kerić, zamjenik generalnog sekretara Jahja Imamović i menadžerica Centra za razvoj karijere pri IUS-u Indira Hasanović. Prisutni su bili i članovi Udruženja poslovaca  Zlatan Dedić i Suad Ećo.

Sporazum je potpisan kako bi se potakla i promovisala saradnja između IUS-a i kompanija članica udruženja, sa ciljem vršenja praktičnih obuka i stručnog usavršavanja studenata kao dijelom njihovog formalnog obrazovanja. Saradnja će uključivati davanje preporuka i tehničke podrške sa ciljem povezivanja studenata i poslodavaca, ali i koordinaciju, prikupljanje i razmjenu podataka između IUS-a i kompanija, te druge aktivnosti neophodne za uspješnu saradnju. Od studenata IUS-a koji budu učestvovali u ovim aktivnostima očekivat će se prikladno i odgovorno obavljaju praksu.

Potpisivanjem ovog sporazuma je započeta saradnja između Internacionalnog univerziteta u Sarajevu i Udruženja poslodavaca Kantona Sarajevo, a potpisnice će raditi na produbljenju saradnje u budućnosti za dobrobit studenata te uzajamnu korist potpisnica memoranduma.

Top