Izložba “Mentalno zdravlje i studentski život” održana na IUS-u

U ponedjeljak, 9. januara 2017. godine, održana je izložba “Mentalno zdravlje i studentski život” u organizaciji studenata sa programa psihologije. Izložba je održana od 14:00 do 17:00 časova u A zgradi na IUS-u.

Studenti psihologije sa predmeta Mentalno zdravlje organizovali su izložbu u sklopu njihovog projekta. U sklopu projekta student su pripremili razne plakate o mentalnom zdravlju studenata. Oko 40 plakata prikazalo je različite mentalne i zdravstvene probleme studenata i pružilo informacije o njihovim uzrocima, liječenju i prevenciji. Odjeljci su fokusirani na depresiju, akademski stres, razvoj ličnosti, ovisnost i anksioznost među studentima. Cilj izložbe je da se studenti upoznaju sa različitim mentalnim problema s kojima se suočavaju, kako ih spriječiti i gdje tražiti pomoć za svoje probleme. Studenti u interakciji sa učesnicima objasnili su razna pitanja vezana za mentalno zdravlje i kako spriječiti probleme mentalnog zdravlja i promociju dobrog mentalnog zdravlja za akademski uspjeh.

 

Top