IUSLife organizovao popratnu radionicu iz engleskog jezika za mostarske maturante

Prvog aprila ove godine, IUSLife organizovao je trosatnu radionicu za trideset maturanata iz šest srednjih škola sa područja Mostara. Domaćin radionice bio je Kulturni centar “Kralj Fahd” Mostar, a predavač Elmedin Zubović, jedan od predavača engleskog jezika u Školi engleskog jezika na IUS-u. Prva radionica s ovom grupom studenata održana je u januaru ove godine na temu priprema za standardizirana testiranja iz engleskog jezika kao što su TOEFL i IELTS. Međutim, ovog puta fokus radionice bio je na unapređenju vještina govora i pisanja kroz različite stilove i registre u engleskom jeziku. Tokom radionice, maturanti su imali priliku da učestvuju u praktično primjenjivim aktivnostima kao što su izvođenje formalnih i neformalnih intevjua, analiza i izrada izvještaja, analiza i pisanje pjesama, te u mnogim drugim.

Top