Internacionalni univerzitet u Sarajevu i Univerzitet Anadolu razgovarali o novim vidovima saradnje

Dana 19. juna 2019. godine, delegacija Univerziteta Anadolu (AU) koju je predvodio rektor prof. dr. Şafak Ertan Çomaklı, posjetila je Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS). Predstavnici Univerziteta Anadolu (Eskişehir, Turska), univerziteta s najvećim brojem studenata u Turskoj, koji se ističe svojim studijskim programima “otvorenog” obrazovanja, a sastali su se s našim rektorom prof. dr. Ahmet Yıldırımom. Dva rektora su razgovarala o vidovima saradnje između AU i IUS koji će doprinijeti razvoju visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini.

Sastanku su također prisustvovali i prorektor AU prof. dr. Selim Başar, ,predsjednik AU-a za Balkan Mahmut Güven, zamjenik direktora ogranka AU za Balkan Islam Zukan, i prof. dr. Şehabeddin Taha İmeci, prorektor IUS-a.

U Bosni i Hercegovini, AU i IUS već imaju uspješnu saradnju u okviru koje Univerzitet Anadolu ima administrativni centar u kampusu IUS, gdje nudi veliki broj otvorenih obrazovnih programa domaćim, ali i stranim studentima. Cilj susreta dva rektora bio je da se razgovara o intenziviranju višegodišnje saradnje, ali i uspostavljanje novih vidova saradnje. Dijalog je uključivao i temu pokretanja studijskih programa između dva univerziteta sa dvojnom diplomom. U cilju proširenja saradnje, potrebno je definisati mogućnosti koje bi uključivale diplomske i magistarske studije.

Rektori oba univerziteta složili su se da detalji treba odrediti i najavili mogućnost potpisivanja Memoranduma o saradnji u budućnosti.

Top