Dr. Karatas održao javni seminar o Ibn Khaldunovoj ekonomskoj teoriji

U ponedjeljak 24. maja 2010 god. dr. Selim Cafer Karatas održao je javni seminar na temu „Prema Ibn Haldunovoj ekonomskoj teoriji: uspon i pad nacija” u IUS amfiteatru. Dr. Karatas je otvorio seminar uz objašnjenje da po Ibn Khaldunu „naša civilizacija ima za cilj očuvanje religije, ljudskih prava, razuma, potomstva i imovine”. On je takođe izjavio da se porast nacije ne može temeljiti na uništenim ličnostima.

Tokom svoje prezentacije, dr. Karatas je pomenuo uslove koje treba ispuniti za porast nacije prema Ibn Khaldunu: uspostava privatnog vlasništva i slobode poduzetništva, vladavina prava, sigurnosti mira, nižih poreza, manje birokratije i manja vojska. Također ne bi trebalo biti državne uključenosti u trgovinu, proizvodnju i komercijalne poslove, bez nametanja cijena od strane vlade. Pravilo bi trebalo postojati da se ne daje moć monopola bilo kome na tržištu, da postoji stabilna monetarna politika i neovisna monetarna vlast, veći broj stanovnika i šire tržište, kreativno obrazovanje i kolektivna odgovornost.

Javni seminar je završio pitanjima/odgovorima između dr. Karatasa i učesnika seminara.

Top