Žena-Žrtva i IUS potpisali Memorandum o razumijevanju

U srijedu, 1. juna 2016. godine, nevladina organizacija Žena-žrtva rata, koja radi u službi zaštite žena koje su proživjele ratne strahote i mučenja, i Internacionalni univerzitet u Sarajevu potpisali su Memorandum o razumijevanju.

Gđa Bakira Hasečić, direktorica organizacije Žena-žrtva rata, i njene kolegice prezentovale su njihov rad sa ženama koje su bile žrtve seksualnog nasilja tokom posljednjeg rata. Također, zahvalile su se IUS-u na kontinuiranoj podršci ovoj i drugim nevladinim organizacijama s istim ciljevima. IUS svoju podršku iskazuje kroz obezbjeđenje resursa i akademskog osoblja za bilo koje aktivnosti ove organizacije. Predstavnici IUS-a na čelu s rektorom Prof. dr. Yücel Oğurluom izrazili su svoje zadovoljstvo prezentovanim aktivnostima koje je prezentovala gđa Bakira Hasečić i njene kolegice.

Doc. dr. Goran Šimić s Pravnog fakulteta IUS-a i Doc. dr. Krishna Mohan Kotra s programa Psihologija koordinirat će buduće zajedničke aktivnosti IUS-a i nevladine organizacije Žena-žrtva rata.

Top