U Umjetničkoj galeriji IUS-a otvorena izložba „Kopaj do pobjede“

„Kopaj do pobjede“ je naslov izložbe koja sadrži ratne postere 1992-1995. nastale tokom opsade Sarajeva, upotpunjene dokumentarnim filmom „Zaboravi Sarajevo“. Izložba postera nastajala je tokom rata, a prvi put je prikazana 1993. godine u Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine. Potom je dopunjavana materijalom za izlaganje i izložena u Parizu pod pokroviteljstvom Žak Širaka 1994. godine. Također, izložba je bila dio velikog projekta postera I i II svj. Rata u Hood Museum Hanover – NH, SAD 1996. godine.

Izložbu je otvorila profesorica Nermina Zildžo koja je i kustosica spomenutih izložbi i autorica dokumentarnog filma Zaboravi Sarajevo.

Izložba će trajati od 22.07 – 14.10.2016 u Umjetničkoj galeriji Internacionalnog univerziteta u Sarajevu.

Top