Towards the end of April, 2019, the Council of Higher Education (Yükseköğretim Kurulu – YOK), a government body responsible for the supervision of universities in Turkey, has given its approval for the implementation of the joint, double degree study prog
 

Tursko Vijeća za visoko obrazovanje (YOK) dalo odobrenje za dvojne diplome sa Tehničkim univerzitetom u Istanbulu

Krajem aprila 2019. godine, Vijeće za visoko obrazovanje (Yükseköğretim Kurulu – YOK), vladina institucija nadležna za nadzor rada univerziteta u Turskoj, dala je saglasnost za sprovođenje studijskih programa sa dvojnom diplomom Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS) i Tehničkog univerziteta u Istanbulu (İstanbul Teknik Üniversitesi - İTÜ). Ovom odlukom YOK-a, Internacionalni univerzitet u Sarajevu će otvoriti četiri nova studijska programa, koji će biti u ponudi pored postojećeg 21 studijskog programa,  novim studentima počevši od akademske godine 2019./ 20.

Saradnja na projektu dvojnih diploma sa Tehničkim univerzitetom  u Istanbulu aktuelna je od maja 2018. godine, a u međuvremenu je potpisan Protokol o dvojnim diplomama. U periodu implementacije ovog protokola održavani su radni sastanci i radionice za šefove odsjeka koji će imati studijske programe sa dvojnim diplomama. Odobrenjem Vijeća za visoko obrazovanje je omogućeno da se ovi studijski programi otvore i da se započne sa upisom studenata već od naredne  akademske godine.

Okvir za dvojne diplome između IUS-a i ITU-a će biti sljedeći: Nakon završene pripremne škole engleskog jezika i prve dvije godine studija na IUS-u,I  nakon tog završne treće i četvrte godine studija na ITU-u, studenti koji diplomiraju će dobiti dvojnu diplomu oba univerziteta. Bit će otvoreni studijski programi sa dvojnom diplomom na poljima: ekonomije, arhitekture, mašinstva i elekrotehnike.

Istanbulski tehnički univerzitet u je državni univerzitet koji ima dugu tradiciju još od 1773. godine, što ga čini jednim od najstarijih univerziteta u Turskoj. Istanbulski tehnički univerzitet je istaknuti i pionirski univerzitet tehničkih nauka i arhitekture sa mnogo inovativnih studija na poljima nauke, tehnologije, istraživanja i razvoja. ITU, kao univerzitet koji se uglavnom sastoji od fakulteta tehničkih nauka i istraživačkih laboratorija, blisko sarađuje sa preduzećima i drugim ekonomskim i društvenim partnerima. ITU je otvorio mnoge tehno-naučne parkove, inkubacijske centre, poduzetničke i inovacijske centre i ured za transfer tehnologije.

Top