Razvoj laboratorija Genetike i bioinženjeringa na IUS-u

Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS) postaje međunarodno priznat centar za istraživanje, razvoj i edukaciju na raznim poljima istraživanja za studente i marljive istraživače i naučnike. Naime, noviteti i pomaci koji su napravljeni u proteklom periodu govore o predanosti, kako menadžmenta, tako i akademskog osoblja Univerziteta ka stvaranju prostora za naučnoistraživački razvoj mladih istraživača. Naime, u toku 2014. godine, uspješno je implementiran projekat finansiran od strane Islamske razvojne banke (IDB) gdje je za IUS-ove laboratorije Genetike i bioinžinjeringa izdvojeno više od 150.000 konvertibilnih maraka. Također, i drugi programi na Fakultetu prirodnih i tehničkih nauka (FENS) su finansirani za dodatni razvoj, gdje ukupna suma uloženih finansijskih sredstava prelazi cifru od 350.000 konvertibilnih maraka.

‘’Uz podršku tadašnjeg koordinatora Istraživačkog centra prof. dr. Ali Osman Kusakcija, te uz dodatno savjetovanje sa drugim akademskim osobljem Univerziteta, marljivo se radilo na prikupljanju ponuda, kreiranja izvještaja, komunikacije sa velikim kompanijama, što je na kraju rezultiralo nabavkom najkvalitetnije specijalne opreme za projekte razvoja naših laboratorija. Cilj nam je bio da našim studentima omogućimo pristup u laboratorijama za njihov nesmetan rad na najsavremenijoj opremi. U prilog ovoj činjenici ide i zanimljiva informacija gostujućeg profesora dr. Azizul Haque-a, koji je kazao da postoje mnogi univerziteti u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) na kojima nedostaje određena oprema koju posjeduje IUS u svojim laboratorijama za istraživanje’’ – istakao je viši asistent sa programa Genetike i bioinžinjeringa na FENS-u, Jasmin Šutković.

Kada je riječ o opremi koja je obezbjeđena, važno je izdvojiti sljedeće. Kupljeno je 8 novih mašina i to (QRT PCR mašina, CO2 inkubator, Invertni fluoroscentni  mikroskop, Chemiluminescene gel  system imager, centrifuga sa hlađjenjem, Microplate čitač i dr.). Sve gore navedeno, sa već postojećom opremom, u osnovi se zaokružuje u jednu cjelinu, te uspješno zadovoljava sve potrebe jedne kvalitetne laboratorije za uspješna istraživanja u naučnom polju genetike i bioinžinjeringa kao što je molekularna biologija biljki, humana genetika, molekularna biomedicina, molekularna ćelijska biologija, kompjuterska biologija i bioinformatika. Laboratorije za genetiku i bioinžinjering se nalaze u sklopu IUS-ovog Istraživačkog centra. Nas ovaj način, IUS postaje balkanski centar razmjene istraživača i naučnika na poljima razvoja i istraživanja, te razmjene akademskog osoblja kroz uspješnu buduću saradnju sa mnogim priznatim istraživačima širom svijeta.

Za više informacija o laboratorijama, možete saznati ako posjetite web stranicu: http://research.ius.edu.ba/

Top