Priče ambasadora o Rumuniji

Ured za međunarodnu saradnju (IRO) Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS) je organizovao 11. po redu sesiju ''Priče ambasadora'', u srijedu, 22. aprila 2015. godine. Ugledni gost-predavač je ovoga puta bio ambasador Rumunije u Bosni i Hercegovini, Nj.E. Filip Teodorescu koji je održao predavanje pod nazivom "Prioriteti vanjske politike Rumunije na Zapadnom Balkanu''. Ambasador Teodorescu je govorio o značaju procesa pridruživanja Europskoj uniji za sve zemlje zapadnog Balkana, te je predstavio značaj Rumunije i njeno pridruživanje međunarodnim organizacijama kroz važnost Rumunije kao dijela NATO-a, posebno prilikom nedavnih sukoba u Ukrajini.

Predavanje je privuklo veliki broj profesora i studenata koji studiraju međunarodne odnose i političke nauke na IUS-u."Proces integracija je dug i složen proces za jednu zemlju, te za to treba imati hrabrosti, ali na kraju ona pruža mnoge prednosti. Vjerujemo da će proces pridruživanja Europskoj uniji voditi Bosnu i Hercegovinu ka prosperitetu, jačem integritetu i pozitivnoj budućnosti." – kazao je ambasador Teodorescu, te je dodatno istaknuo važnost procesa EU integracija.

Top