Erasmus+
 

Potpisan Erasmus+ sa Ludwigshafen univerzitetom

U petak, 13. novembra 2015. godine, Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS) potpisao je Erasmus+ međuinstitucionalni ugovor sa njemačkim univerzitetom Ludwigshafen University of Applied Sciences iz Ludwigshafena. Ovim bilateralnim ugovorom univerziteti su omogućili mobilnost u okviru Erasmus+ programa za svoje studente, administrativno i akademsko osoblje, s naglaskom na polje ekonomije, menadžmenta i rukovođenja, te međunarodnog poslovanja i finansija. Ludwigshafen University of Applied Sciences je državni univerzitet, osnovan 1965. godine, koji nudi Bachelor i Master studije iz raznih oblasti poslovne administracije i društvenih djelatnosti. Univerzitet je smješten u gradu Ludwigshafenu, na rijeci Rajni. Studenti IUS-a koji su zainteresirani da idu na studentsku razmjenu u proljetnom semestru 2015/16, mogu se prijaviti Uredu za međunarodnu saradnju IUS-a. Rok za aplikacije je 30. novembar.

Top