Potpisan Aneks ugovora o razmjeni sa ESPOL-om iz Francuske

Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS) je nastavio već započetu uspješnu saradnju sa Evropskom školom za političke i društvene nauke (ESPOL) iz Lillea (Francuska). U srijedu, 13. jula 2016. godine potpisan je aneks ugovora o razmjeni, koji se odnosi na razmjenu studenata i akademskog osoblja između IUS-a i ESPOL-a. Saradnja se odnosi na oblasti društvenih i političkih nauka i međunarodnih studija.

Cilj potpisivanja ovog aneksa ugovora je uspostavljanje jače saradnje i promocija rada na zajedničkim naučnim i drugim obrazovnim projektima. Ugovorom se također regulisao status osoba na razmjeni koje dolaze iz ove dvije partnerske institucije. Ugovor je stupio na snagu, a njegova realizacija se očekuje već od naredne akademske godine, kada se očekuje dolazak jednog studenta sa ESPOL-a na razmjenu na IUS. Ovo će biti izuzetna prilika i za studente i profesore IUS-a da razmijene svoja iskustva i znanja sa francuskim kolegama, te rade na zajedničkim istraživačkim projektima.

Škola ESPOL djeluje u okviru Katoličkog univerziteta u Lille-u, koji se, sa svojih 25.000 studenata i 5.000 uposlenika, smatra najvećim privatnim univerzitetom u Francuskoj.

Top