Round table discussion with representatives of the CIP
 

Okrugli stol sa predstavnicima CIP-a

U ponedjeljak, 25. maja 2015. godine, Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS) posjetila je delegacija Centra za informiranje i priznavanje dokumentara iz oblasti visokog obrazovanja (CIP). Delegaciju su činili Dragana Dilber, pomoćnik direktora Centra, Dženan Omanović, šef Odsjeka za informiranje i saradnju i Mirta Mandić Martinović, stručni saradnik za priznavanje dokumenata. Predstavnici CIP-a su nakon obavljene prezentacije upoznali sve učesnike okruglog stola sa trenutnim problemima u oblasti priznavanja dokumenata, kao i potrebi usaglašavanja procedura priznavanja na državnom i entiteskim razinama u BiH. Okrugli stol ocjenjen je od izuzetne važnosti kod praktične primjene međunarodnih pravnih dokumenta ali i postojeće pravne legislative u ovoj oblasti. 

Rektor IUS-a, prof. dr. Yücel Oğurlu, iskazao je zahvalnost za posjetu predstavnicima CIP-a, te ih je upoznao sa trenutnim međunardnim aktivnostima IUS-a u pogledu upisa značanog broja međunarodnih studenata na studijske programe IUS-a.  Rektor Oğurlu je posebno istakao važnost opredjeljenja široke podrške radu i djelovanju CIP-a i ukupnoj saradnji sa IUS-om u narednom periodu u pogledu prevazilaženja administrativnih barijera kod priznavanja i  optimalnog olakšavanja birokratskih prepreka u ovom segmentu. Okruglom stolu prisustvovali su još i generalni sekretar IUS-a, Emir Hadžikadunić, zamjenik generalnog sekretara za pravna pitanja, Jahja Imamović, te sekretari fakulteta, te predstavnici Studentske službe i Studentskog centra IUS-a. 

Top