Održana generalna Skupština Fondacije za razvoj obrazovanja Sarajevo (SEDEF)

U četvrtak, 24. maja 2018. godine, Fondacija za razvoj obrazovanja Sarajevo (SEDEF) održala je Generalnu skupštinu u sjedištu Senata Internacionalnog univerziteta u Sarajevu. Na sastanku su prisustvovali osnivači Fondacije, a predsjednik gospodin Hasan Topaloğlu je održao uvodni govor i upoznao je prisutne sa projektima koji se obavljaju. Također, na Generalnoj skupštini Fondacije, su predstavljene  buduće investicije i projekti koji su  dogoreni sa savezom osnivača fondacije.

IUS rektor prof. dr. Ahmet Yıldırım napravio je sveobuhvatnu prezentaciju, i prenio je generalne novosti članovima fondacije. Kongresu su prisustvovali Abdülkadir Taçııldız, Hasan Topaloğlu, Adem Baştürk, Musa Şahin, Nurettin Alan, Armin Kerić. Ahmet Kemal Baysak je predsjedavao, a Şaban Erden vodio zapisnik. Direktorica Osnovne škole "Isa-beg Ishaković", gospođa Nezira Popovac i direktorica gimnazije "Maarif Koledž", gđa Mubera Halilović održale su prezentaciju o opštoj situaciji u svojim školama koje su također institucije Fondacije.

Top