Memorandum o razumijevanju između IUS-a i Ministarstva transporta i komunikacija BiH

Memorandum o razumijevanju potpisan je između Internacionalnog Univerziteta u Sarajevu (IUS) i Ministarstva transporta i komunikacija BiH u srijedu, 28. februara 2018. godine, u prostorijama IUS-a, kako bi se postavila osnova za saradnju, zajednički rad i interakciju na poljima nauke, obrazovanja i struke.

Ministar Ismir Jusko predvodio je delegaciju Ministarstva transporta i komunikacija BiH dok je memorandum za IUS potpisao Rektor T. Erkan Türe.

Ovom prilikom Rektor IUS-a, dr. T. Erkan Türe, izjavio je: “Unvierziteti su mjesta gdje se znanje kreira, uči, podučava, širi i prenosi. Kako bismo prenijeli znanje i tehnologiju koji se stvaraju na univerzitetu moramo stvoriti partnerstva sa predstavnicima privrede, vladinim institucijama i drugim predstavnicima zajednice. Ovaj memorandum će nam omogućiti da prenesemo znanja i vještine koja će biti na usluzi zajednici kroz projekte koje se rade u saradnji sa Ministranstvom transporta i komunikacija. Dakle, ovaj memorandum je pravna osnova za nove projekte koje će stvoriti nove prilike i radna mjesta.”

Ministar Ismir Jusko je rekao da očekuje da će se saradnja dogoditi na polju softverske industrije: “U nasem je interesu da znanja i iskustva koje profesori sa Internacionalnog Univerziteta u Sarajevu imaju iskoristimo u projektima koji su ispred nas u narednoj godini. Ako se sjecate prošle godine organizovali konferenciju za razvoj softverske industrije i nakon te konferencije shvatili smo da ima tu mnogo eksperata koji su neiskorišteni kada je u pitanju rad u konkretno ovom ministrarstvu. Ovaj memorandum će unaprijediti našu saradnju jer nama je u interesu da studenti ili oni koji su završili univerzitet na ovaj način dobiju priliku da pomognu u projektima koji su u planu u narednom periodu.”

Ovaj Memorandum će omogućiti ovim institucijama da ponude pro bono saradnju na polju nauke i istraživanja i razviju zajedničke istraživačke projete, projekte i strategije na polju informaciono komunikacionih tehnologija, i druge. Ovaj memorandum će omogućiti zajedničku organizaciju konferencija, simpozijuma, seminara, radionica, te zajedničko prijavljivanje za finansijska sredstva kod vanjskih izvora. U smislu uspostavljanja prijateljstva između dvije institucije kao i razmjene, ovaj Memorandum je izraz namjere da se omogući i razmjena kadra.

Top